Overslaan en naar de inhoud gaan
alles over opvoeden in een digitale wereld
Image
MediaNest - Thema's
Thema's

Ontdek al onze thema's van sociale media, gaming, cyberpesten tot reclame en privacy

Image
MediaNest - Leeftijden
Leeftijd

Zoek op de leeftijd van je kind,

van 0 tot 18 jaar!

Reclame

[Klachten?] Ik stel me vragen bij reclame voor kinderen

Waar kan je terecht met vragen?

Ongepaste reclame gespot? De JEP!

Het doel van de JEP is zorgen dat reclame eerlijk, oprecht en maatschappelijk verantwoord is. De JEP onderzoekt of de inhoud van de reclameboodschappen klopt met de reclame-ethiek. De procedure is kosteloos en toegankelijk. Een klacht indienen kan via de post, via mail of via het online klachtenformulier. Een klacht indienen kan niet anoniem. Je zal dus steeds je naam moeten meegeven.

Bij je klacht geef je de redenen waarom je een bepaalde reclameboodschap ongewenst of ongepast vindt. Voor elke reden die je aanhaalt, zal de JEP een antwoord schrijven. Hoe uitgebreider je dus motiveert, bijvoorbeeld met behulp van bovenstaande begrippen, hoe uitgebreider hun antwoord zal zijn.

Meer informatie kan je vinden op: www.jep.be

Rare reclame op tv of radio? De VRM!

De Vlaamse Regulator voor de Media ziet als onafhankelijke toezichthouder toe op de naleving van de mediaregelgeving door Vlaamse radio en televisie. Zo kunnen ze geschillen beëindigen, maar geven ze ook erkenningen en vergunningen. In tegenstelling tot de JEP kan de VRM – naast een waarschuwing of bevel om een overtreding stop te zetten – ook boetes opleggen.

Je kan bij de VRM terecht met klachten over alle vormen van reclame op televisie of de radio. Dat doe je steeds schriftelijk en moet je ook motiveren. Zo zal je moeten aantonen wat jouw belang is bij de zaak (je bent bijvoorbeeld de ouder van een minderjarige kijker of luisteraar) en waarom je precies een probleem ziet. Een standaard klachtenformulier kan je terugvinden op de website van de VRM. Dit kan je zowel elektronisch insturen als via (aangetekende) brief; kosteloos, maar niet anoniem!

Meer informatie kan je terugvinden op: www.vlaamseregulatormedia.be.

Reclame misleidend of aggressief? De FOD Economie!

Wanneer je vermoedt dat je het slachtoffer bent van misleiding, bedrog, fraude of oplichting, kan je terecht bij de Federale Overheidsdienst Economie.

Het is mogelijk om online klacht in te dienen, via ‘Meldpunt’. De meest voorkomende inbreuken op de economische wetgeving zijn voor deze procedure in een aantal scenario’s gegoten. Je kan vervolgens aangeven welk van die scenario’s het best aansluit bij je probleem. Je zal dan een vragenlijst krijgen. Het resultaat van de vragenlijst zegt je wat jouw rechten zijn en hoe je ze het best kan afdwingen. De overheid kijkt bij elke melding ook of het algemeen iets zal moeten ondernemen voor haar burgers.

Naast het meldpunt, heb je ook de optie van bemiddeling ‘Belmed’. Wanneer je een probleem hebt met bijvoorbeeld een adverteerder of verkoper, kan je of wel met ‘Belmed’ proberen jouw (persoonlijke!) klacht sneller en goedkoper bij te leggen via het internet, buiten de rechtbank om. Dit op voorwaarde dat je de tegenpartij al eens onsuccesvol gecontacteerd hebt. 'Belmed’ brengt je in contact met een neutrale, bevoegde derde naar jouw keuze. Het prijskaartje hangt dan af van welke bemiddelaar je kiest, maar zal vaak goedkoper blijven dan een procedure via de rechtbank. Je kan daarnaast ook gebruik maken van de Ombudsdienst van de overheid. Deze is wel gratis.

Al deze mogelijkheden en meer informatie kan je hier terugvinden op de website van de FOD Economie.

Privacyprobleem? De Gegevensbeschermingsautoriteit!

De Gegevensbeschermingsautoriteit bewaakt onze privésfeer wanneer onze gegevens gebruikt worden. Wanneer onze gegevens niet correct gebruikt worden (bvb. Wanneer een adverteerder onze toestemming niet heeft om ze te gebruiken) dan kan je hen vragen hier iets aan te doen. Daarvoor moet je hen een brief sturen met voldoende informatie, datum en handtekening. Wanneer de autoriteit je klacht aanneemt zal het in overleg gaan met het bedrijf waartegen je klacht indiende. Als een overleg niet zou lukken, kan het ook een officieel advies uitbrengen.

Meer informatie vind je op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.