Overslaan en naar de inhoud gaan
alles over opvoeden in een digitale wereld
Image
MediaNest - Thema's
Thema's

Ontdek al onze thema's van sociale media, gaming, cyberpesten tot reclame en privacy

Image
MediaNest - Leeftijden
Leeftijd

Zoek op de leeftijd van je kind,

van 0 tot 18 jaar!

Cyberpesten

(Cyber)pesten in de jeugdbeweging: wat mag ik van de leiding verwachten?

Zit je kind in de jeugdbeweging in een pestsituatie? Online of offline? Als gepeste, als pester, of als getuige?

Vertel het aan de leiding van de jeugdbeweging. De leiding streeft naar een goede groepssfeer, maar kan helaas niet altijd van alles op de hoogte zijn. Pestgedrag gebeurt vaak achter de rug van volwassenen. Daarom is het belangrijk om de signalen van je kind door te geven aan de leiding. Je houdt hierbij best rekening met de mening van je kind.

Maar hoe doe je dat dan? En wat mag je van de jeugdleiding verwachten?

Goed om te weten

  • De leiders van een jeugdbeweging zijn geen hulpverleners. Zij kunnen enkel doen wat binnen hun mogelijkheden ligt: een gesprek aangaan met het slachtoffer, een extra oogje in het zeil houden, werken aan een positief klimaat binnen de jeugdbeweging, het gebruiken van de ‘No Blame’ methode als reactie op pesten ...  Als je het nodig vindt, kan je als ouder ook een hulpverlener (vb. een psycholoog) inschakelen.

  • De leiding werkt in een team. Ze kunnen het probleem voorleggen aan andere leiders of aan de hele leidingsploeg. Op die manier zoeken ze samen naar een manier om het probleem aan te pakken. Zo staat  de leiding op één lijn en achter dezelfde aanpak.

  • Als de leiding niet weet hoe ze het probleem kan oplossen kan ze hulp zoeken. De leiding kan aankloppen bij de groepsleiding, volwassen begeleiding of vertrouwenspersonen binnen de jeugdvereniging. Of er zijn ook andere organisaties in het jeugdwerk zoals Tumult die hen kunnen helpen bij het aanpakken van problemen.

  • (Cyber)pesten zet zich soms voort in andere situaties: een kind dat op school gepest wordt, kan ook in de jeugdvereniging gepest worden en omgekeerd. In dat geval kan de leiding overleggen met de school om samen stappen te ondernemen. Wees je er als ouder van bewust dat dit niet voor alle jeugdbewegingen mogelijk is. Als ouder kan je ook zelf gaan praten met de school.