Overslaan en naar de inhoud gaan
alles over opvoeden in een digitale wereld
Image
MediaNest - Thema's
Thema's

Ontdek al onze thema's van sociale media, gaming, cyberpesten tot reclame en privacy

Image
MediaNest - Leeftijden
Leeftijd

Zoek op de leeftijd van je kind,

van 0 tot 18 jaar!

Cyberpesten

Cyberpesten, wat mag ik van de school verwachten?

Cyberpesten, dat gebeurt online. Maar vaak komen pester en gepeste elkaar ook tegen op school. Moet je als ouder de school dan op de hoogte brengen en mee betrekken? En welke acties kan een school ondernemen?

Mag ik de school betrekken bij cyberpesten?

Als cyberpesterijen gebeuren tussen jouw kind en een ander kind op school, kan het goed zijn om de school te betrekken. Zo kan je het probleem in zijn geheel aanpakken.

Wat zijn de voordelen van de school betrekken?

Het grootste voordeel? De school is op deze manier op de hoogte. En zo kunnen jullie samen je kind beter ondersteunen.

  • Nu  de school weet heeft van cyberpesten, zullen ze allicht sneller iets merken en kunnen ze dus ook sneller ingrijpen.

  • Jij weet waar je kind thuis mee bezig is, de school weet waar je kind op school mee bezig is. Door de koppen bij elkaar te steken en uit te wisselen, krijgen jullie een totaalzicht op de situatie.

  • Je kind kan ook op school terecht als het een moeilijk moment heeft en hoeft niet tot thuis te wachten om zijn/haar hart te kunnen luchten. 

  • De school kan eventueel extra mentale ondersteuning voorzien (bv. bij slechtere schoolresultaten, ruzie in de klas, …).

Moet ik naar de school stappen?

Een school kan zeker helpen bij het oplossen van een cyberpestprobleem. Toch is de school betrekken niet altijd wat een kind wil. Heel begrijpelijk. Je kind heeft misschien schrik dat het pesten dan nog erger wordt.

Luister naar je kind en stap niet zonder toestemming van je kind naar de school.

Is jouw kind hier bang voor? Luister hier dan naar en stap niet zonder toestemming van je kind naar de school. Pestsituaties drukken op je kind en zorgen voor veel angst en stress. Voor je kind heeft het al erg veel moeite gekost om tot bij jou te komen om zijn/haar hart te luchten. Erken die moeite en vertel je kind dat je blij bent dat het hiermee tot bij jou is gekomen. En vertel gerust waarom jij denkt dat het wél een goed idee kan zijn om de school te betrekken, maar benadruk dat je niets zal doen zolang je kind dat zelf niet wil.

Wat mag ik juist verwachten van de school?

Is je kind akkoord dat jullie de school zullen betrekken? Super! Bespreek met je kind of jij het gesprek met de school zal aanknopen of dat je kind dit liever zelf doet. Voor jullie aan dit gesprek starten, is het goed om te weten wat je juist kan verwachten van de school bij een cyberpestgeval.

Er is een aanspreekpunt op school.

Elke school beschikt vandaag over een goed uitgetekend zorgbeleid. Pest- én cyberpestproblemen tussen leerlingen vallen mee onder de verantwoordelijkheid van de school. 

Binnen elke school is er minstens één personeelslid aanwezig die dit beleid moet coördineren (zorgjuf, zorgcoördinator, cel leerlingenbegeleiding, ...). Sommige scholen beschikken ook over een digitaal meldpunt om pest- en andere problemen op een veilige en discrete manier te melden.

 

De school onderneemt actie na een melding.

Na een melding zal de school actie moeten ondernemen. 

Elke school kan 

  • louter individueel handelen (gesprekken onder vier ogen met slachtoffer, pestende leerling(en) of leerlingen die een meer verdedigende rol zouden kunnen opnemen) 

  • kiezen voor een groeps- of klasgerichte interventie.

De school werkt nauw samen met ouders

Eens de school aan de slag gaat, blijf je natuurlijk graag op de hoogte van de volgende stappen. Vraag wat jij als ouder kan doen (of beter niet doet) en wat je kind in handen kan nemen. Zo’n nauwe samenwerking verhoogt jullie kansen op een succesvolle aanpak.

Heb je een pestsituatie gemeld en schiet de school niet meteen in actie? Geen paniek!

Scholen doen er goed aan om na een melding niet bruusk in actie te schieten. Zo kan een school bijvoorbeeld even wachten tot er nieuwe conflicten zijn waarop onmiddellijk gereageerd kan worden. Zo komt niemand als ‘verklikker’ in beeld. Kort na een incident (binnen de 24 uur) zal de school met alle direct betrokkenen in gesprek moeten gaan en kan er gekozen worden voor een gepaste ingreep.

Ben je het niet eens met iets dat de school doet?

Kom dan nooit zomaar tussenbeide en begin niet zelf te handelen. Dat kan de pestsituatie voor je kind verergeren en het vertrouwen dat je kind in jou heeft schaden. Kaart je bezorgdheden aan bij de school en kijk samen hoe jullie voor een betere aanpak kunnen kiezen.

Heb je bijkomende psychologische hulp nodig?

Stel je als ouder vast dat je kind of jijzelf erg geraakt bent door de pesterijen en lukt het niet om de pijn, de angst of de stress opzij te zetten? Neem dan contact met het CLB van de school, met je huisarts of met een erkende psycholoog of hulpverlener. In elke woonomgeving kan je ook terecht bij het Huis van het Kind, het CAW of een CGG. In dit artikel vind je een overzicht van alle plaatsen waar je terecht kan met vragen over cyberpesten.