Overslaan en naar de inhoud gaan
MediaNest, website voor ouders over mediaopvoeding
Image
MediaNest - Thema's
Thema's

Ontdek al onze thema's van sociale media, gaming, cyberpesten tot reclame en privacy

Image
MediaNest - Leeftijden
Leeftijd

Zoek op de leeftijd van je kind,

van 0 tot 18 jaar!

Cyberpesten

Welke gevolgen heeft cyberpesten?

Veel ouders denken dat cyberpesten niet zo erg is als gewoon pesten. Ook al is er geen fysiek geweld, toch heeft cyberpesten een groot negatief effect op jongeren. Gewoon pesten en cyberpesten komen vaak samen voor, waardoor jongeren nog meer van deze negatieve gevolgen ervaren.

Wat zijn de gezondheidsklachten van slachtoffers?

Slachtoffers van cyberpesten leiden vaak aan lichamelijke klachten met een mentale oorzaak:

  • Ze voelen zich duizelig
  • Ze zijn zenuwachtig of voelen zich futloos
  • Ze zijn humeurig of slechtgezind
  • Ze slapen slecht
  • Ze hebben rugpijn, buikpijn of hoofdpijn  

Deze lichamelijke klachten kunnen dus een teken zijn dat een jongere zich mentaal niet goed voelt. Ouders of scholen (zorgleerkracht, CLB) kunnen hier op letten.  

Welke jongeren zijn kwetsbaar?

Sommige jongeren worden sterker getroffen door cyberpesten dan andere. Volgens onderzoek heeft dit te onder andere te maken met:

  • Leeftijd: kinderen jonger dan 12 jaar vinden cyberpesten erger dan oudere jongeren.
  • Afkomst: jongeren van buitenlandse afkomst hebben meer gezondheidsklachten door cyberpesten
  • Depressie: jongeren die al depressief zijn, lopen meer kans om gecyberpest te worden. Hierdoor wordt hun depressie vaak nog erger.
  • Obesitas: jongeren die leiden aan obesitas (te hoog gewicht) hebben meer kans om gecyberpest te worden. Ze hebben ook vaker zelfmoordgedachten.

Leidt cyberpesten tot zelfdoding?

Tieners die aan zelfdoding doen omdat ze gepest worden: zo’n verhalen komen vaak in de media. Klopt het dat pesten en cyberpesten leiden tot zelfdoding bij slachtoffers?

Onderzoek toont aan dat het risico op zelfdoding tot drie keer zo hoog is bij slachtoffers van cyberpesten, in vergelijking met andere jongeren. Van de Vlaamse jongeren die regelmatig slachtoffer is van cyberpesten (meerdere keren per maand), heeft de helft al eens aan zelfdoding gedacht. Dit wil niet zeggen dat cyberpesten automatisch leidt tot zelfdoding. Jongeren die aan zelfdoding doen, hebben vaak meerdere problemen en zien daardoor geen uitweg meer.

Welke vormen van cyberpesten zijn het ergst voor het slachtoffer?

Jongeren vinden cyberpesten via beeldmateriaal (foto’s of video’s) erger dan cyberpesten dat enkel via tekst gebeurt (vb. sms). Als jongeren meerdere keren gecyberpest worden, dan is het negatieve effect nog groter.

En wat met de cyberpestkoppen?

Veel cyberpestkoppen zijn kwetsbare jongeren. Het zijn vaak jongeren die zichzelf moeilijk kunnen controleren of gedragsproblemen hebben.

Cyberpesters zijn vaak jongeren die het moeilijk hebben.

Veel van deze jongeren hebben een slechte band met hun ouders of leerkrachten, en worden ook zelf gepest of gecyberpest. Cyberpestkoppen hebben vaker last van lichamelijke klachten. Ze denken ook vaker aan zelfdoding. Daarom is het belangrijk dat zowel het slachtoffer als de pestkop hulp krijgen van hun ouders en school.

Zowel het slachtoffer als de pestkop moeten hulp krijgen. Thuis en op school.