Overslaan en naar de inhoud gaan
alles over opvoeden in een digitale wereld
Image
MediaNest - Thema's
Thema's

Ontdek al onze thema's van sociale media, gaming, cyberpesten tot reclame en privacy

Image
MediaNest - Leeftijden
Leeftijd

Zoek op de leeftijd van je kind,

van 0 tot 18 jaar!

School

Mag een school klasfoto's online zetten?

“Klaar voor de foto? Spaghetti!” De jaarlijkse klasfoto is en blijft een leuke traditie, en een fijne herinnering voor later! Maar ook tradities veranderen. Vroeger kreeg je de klasfoto op papier mee naar huis. De foto werd thuis en door de familie bewonderd, maar veel meer mensen kregen die niet te zien.

Iedereen beroemd?

Vandaag gaat ook de klasfoto volop digitaal. Je vindt hem op de schoolwebsite of op de Facebookpagina van de school. Heel soms zijn de klasfoto's zelfs terug te vinden in de lokale krant.

Wat mag, wat mag niet?

Terecht stel je je als ouder de vraag of dit wel mag. Want foto’s kunnen op het internet soms een eigen leven gaan leiden. Wie krijgt de foto in zijn of haar bezit? En waarvoor kan de foto precies gebruikt worden? Daar wil jij als ouder vast graag over (mee)beslissen!

Gelukkig moet de school toestemming vragen om binnen het schoolgebouw ‘gerichte’ beelden te mogen maken én gebruiken. Maar wat is dat dan, een gericht beeld?

Wat is gericht?

Toegegeven, het onderscheid tussen een ‘gericht’ en ‘niet-gericht’ beeld is niet altijd even duidelijk.

Een ‘gericht beeld’ is:

  • een beeld van een persoon;
  • een beeld waarin één of meer personen tijdens een groepsactiviteit worden uitgelicht;
  • een beeld waarvoor geposeerd wordt.

Een klasfoto is een mooi voorbeeld van een geposeerd beeld.

Hoe geef ik toestemming?

Je geeft jouw toestemming schriftelijk of via een formulier dat de school je aan het begin van het schooljaar laat ondertekenen. Hierop staat opgesomd welke soorten foto’s en filmpjes de school maakt, zoals een klasfoto. De school moet ook toestemming vragen voor hoe ze de foto’s zullen verspreiden. Enkel op papier, op de schoolwebsite of facebookpagina … ? Als ouder geef je dus tweemaal je toestemming: eenmaal voor het maken van de foto, eenmaal voor het verspreiden van de foto!

Als ouder geef je tweemaal je toestemming: eenmaal voor het maken van de foto, eenmaal voor het verspreiden van de foto.

In het schoolreglement?

Vele scholen regelen dit via het schoolreglement, maar dat lijkt hiervoor toch minder geschikt. Als ouder kan je dit moeilijk(er) weigeren. Bovendien kan het schoolreglement ook niet alle specifieke gevallen voorzien.

Volgens onze Privacywet moet de toestemming ‘specifiek’ zijn. Dit betekent dat jij en/of je kind akkoord kunnen zijn met een manier om een foto te verspreiden maar niet met een andere manier van verspreiden. Zo kan je het goed vinden dat de school de foto’s deelt op een gesloten Facebook pagina, maar niet akkoord zijn met het verspreiden via de schoolwebsite die iedereen kan bekijken.

Tips

Wil je discussie vermijden? Hou dan rekening met volgende tips:

  • Jij beslist of de beelden van je kind verspreid mogen worden of niet. Wanneer je niet akkoord bent, meld je dit best aan de school.

  • Stap als het nodig is naar de directie. Geven zij geen gehoor, dan kan je altijd een klacht indienen bij de Privacycommissie.

  • Een school mag geen beelden verspreiden zonder jouw schriftelijke toestemming. Vraag aan de school om jouw mening (en die van de andere ouders) op papier te zetten en te ondertekenen.

Kan mijn kind toestemmen?

Een minderjarig kind dat nog niet in staat is zelfstandig beslissingen te nemen (tussen 0 en ongeveer 14 jaar) kan geen toelating geven. In dat geval bepaal jij als ouder volledig wat toegelaten is en wat niet. Heeft je minderjarig kind al voldoende inzicht en is het verantwoordelijk? Dan geven jullie best samen toestemming.